Czambony

Czambony czyli inaczej wodze pomocnicze. Składają się z paska na potylicy z dwoma kółkami na końcach, przypinanego do naczółka, a także dwóch pasków skórzanych lub ze sznurka zakończonych karabińczykami przypiętymi do popręgu. Czambony stosowane są często do lonżowania i stanowią bardzo skuteczną pomocą szkoleniową. Wywierają one delikatny nacisk na potylicę i na pysk konia. Dzięki temu on idealnie obniża głowę. Koń przy jego stosowaniu oprócz opuszczania, wydłużania szyi i głowy, także uwypukla grzbiet, ponieważ czambon angażuje także zad. Wiele koni lubi pracę z czambonem i przy jego pomocy są w stanie bardzo nisko schylić łeb. Dostępne są czambony w wersji skórzanej oraz gumowej. Łagodniejszą wersją czambonów są natomiast gogue dla konia.